top of page

Se bilden nedan för andra vanliga effekter man får av massage.

Varför uppstår dessa ömma punkter?

Den vanligaste orsaken till att de uppstår är att muskeln utsätts för ett ensidigt, statiskt arbete under en längre tid. En annan vanlig orsak är att muskeln utsätts för en plötslig överansträngning.

"Muskelknutorna" uppstår oftast mitt på muskeln, i muskelbuken. Det är där som de motoriska nerverna från ryggmärgen ansluter till muskeln för att stimulera muskeln till att spänna sig. Just i den punkt där nerven innerverar muskelfibern får muskelfibern extra mycket stimulans i förhållande till muskelfibern i övrigt, och det är troligen därför som "muskelknutorna" oftast uppstår precis där som de motoriska nerverna ansluter till muskelfibrerna.

Då en muskel spänner sig kraftigt eller under en längre tid stryper den sitt eget blodflöde. I punkter mitt på vissa muskelfibrer, där de mest aktiva motoriska nerverna ansluter, uppstår då syrebrist. Syrebristen gör att muskelfibrerna i de drabbade punkterna övergår till anaerob förbränning. Då bildas där mjölksyra som irriterar smärtreceptorer vilka skickar signaler till ryggmärgen. Ryggmärgen svarar med att skicka tillbaka signaler via den motoriska nerven om att muskelfibrerna ska spänna sig ännu mer. Då uppstår en negativ spiral som, om muskelarbetet inte upphör, till slut leder till att energiförrådet tar slut i de drabbade punkterna.

Vad som då händer är att ett tillstånd liknande likstelhet uppstår i dessa punkter på muskelfibrerna. Dessa drabbade punkter har därmed hamnat i en ond cirkel – eftersom de inte kan sluta spänna sig stryper de sitt eget blodflöde, och eftersom de stryper blodflödet kan de inte fylla på energiförrådet så att de kan sluta spänna sig.

Därmed har en triggerpunkt uppstått, vilken består av en bunt muskelfibrer med drabbade punkter. En triggerpunkt kan sitta i många år, och ger sig ofta inte förrän man med massage går in specifikt och ”mikrostretchar” fibrerna i triggerpunkten. Genom mikrostretchingen bryts den onda cirkeln så att blodcirkulationen kommer igång igen.

Ekologisk Klassisk Idrottsmassage

Klassisk massage med inslag av triggerpunktsbehandling och stretch hjälper ansträngda och strama muskler på bästa sätt.

Massage påverkar nervsystemet via berörings-, tryck- och värmereceptorerna i hud, bindväv och muskler.

Bland annat erhålls smärtlindring enligt “gate-control-theory” genom stimulering av det sensoriska nervsystemet.

Vid massage hämmas det sympatiska nervsystemets aktivitet och

det parasympatiska stimuleras, vilket löser muskeltonus samt

verkar lugnande, avslappnande, smärtstillande och stressreducerande.

Massage balanserar nervsystemet och påverkar alla omedvetna

och icke viljestyrda kroppsfunktioner.

Att blodcirkulationen ökar vid massage anses också delvis

kunna bero på påverkan av det autonoma nervsystemet som

reflexmässigt får blodkärlen att vidga sig.

Svullnader som lätt uppstår i muskulaturen vid skador kan också minskas

genom massagens cirkulationsbefrämjande inverkan.

- Ger bättre rörelseförmåga och kroppshållning genom att massagen leder till avspänd och smidig muskulatur.

Triggerpunkter

Vad är en triggerpunkt?

Det är en smärtsam punkt i en muskel.

Om en sådan här punkt är riktigt irriterad kan man känna utstrålande smärta över ett större område när man trycker på punkten. T ex. kan triggerpunkter på skulderbladen stråla ner i armarna och punkter i sätet kan stråla ner i benen. Det kan kännas som en stramande känsla, eller som att ett område liksom domnar.

bottom of page